“ปิยบุตร” ตั้ง 4 ข้อนำคำถวายมาเอง พร้อมถาม “วิษณุ” เป็นรองนายกฯมาสองทศวรรษเคยมีนายกฯทำแบบนี้หรือไม่ ชี้ “บิ๊กตู่”เป็นโรคไม่แยแสรธน.จี้ลาออก

วันที่ 18 ก.ย. 62 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายว่า การที่นายกฯถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนแสดงว่าไม่ให้ความสำคัญและเป็นโรคคือโรคไม่แยแสรัฐธรรมนูญ และเป็นบิดาแห่งข้อยกเว้น และไม่ให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่ว่าด้วยสถาบันการเมืองต่างๆใครจะมาดำรงตำแหน่งอะไร ที่มาอย่างไร มีอำนาจหน้าที่อย่างไร สัมพันธ์กับองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญอย่างไร สภาฯ นายกฯ วุฒิสภา มีความสำคัญอย่างไร จึงต้องมีอำนาจหน้าที่และใช้อย่างมีจำกัด ทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่ไม่เห็นความสำคัญของรัฐธรรมนูญไม่ได้ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ มองเพียงเครื่องมือในการปกครองของท่าน อันไหนได้ประโยชน์ท่านจะอ้าง แต่อันไหนเสียประโยชน์ท่านก็ไม่อ้าง เมื่อออกแบบรัฐธรรมนูญ 60 มาแล้วกลับไม่ทำตามและไม่แยแส

นายปิยบุตร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้นายกฯยังเป็นโรคไม่รับผิดชอบและขาดความเป็นผู้นำ และออกมาขอโทษประชาชนและครม.ที่นายกฯบอกว่ารับผิดชอบเพียงผู้เดียวคืออย่างไร การรับผิดชอบทางการเมืองคือการลาออก ตนไม่ทราบว่าการกระทำของนายกฯมีเจตนาอะไร แต่ที่ผ่านมาท่านไม่รับผิดชอบอะไรเลย จึงขอถามว่า 1.นายกฯนำคำถวายสัตย์ฯเตรียมมาเองหรือไม่ ท่านเขียนไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญใช่หรือไม่ เหตุใดไม่อ่านในสิ่งที่สำนักนายกฯเตรียมไว้ให้ ทั้งๆที่ท่านเคยทำมาแล้ว

2.หากมีรัฐมนตรีลาออกและตั้งคนใหม่และนำครม.ถวายสัตย์จะนำถวายสัตย์ด้วยข้อความอย่างไร จะอ่านตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 หรือไม่ หรือจะอ่านเหมือนเดิม 3.ถามนายวิษณุหากนายกฯคนต่อไปและอ่านเหมือนท่านไม่ครบถ้วนทำได้หรือไม่ และ4.ขอถามนายวิษณุในฐานะเป็นรองนายกฯเป็นเกือบสองทศวรรษ เคยมีนายกฯคนใดทำแบบพล.อ.ประยุทธ์ หรือไม่ และทำได้หรือไม่อย่างไร

นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์กล่าวนำไม่ครบถ้วน เป็นการจงใจและละเมิดรัฐธรรมนูญ ทำลายความเชื่อมั่น เชื่อถือของประชาชน ขอเรียกร้องให้นายวิษณุกลับมาเป็นอาจารย์ให้ความเห็น การให้ความช่วยเหลือในทางกฎหมายแก่นายกฯ ให้มาเป็นปูชณียบุคคลทางนิติศาสตร์ ไม่ต้องการพล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯอีกต่อไป เพื่อรับผิดชอบทางการเมืองที่ถวายสัตย์ไม่ครบ เพื่อรักษารัฐธรรมนูญ และธำรงรักษาไว้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ผู้นำประเทศมีความสง่างามทัดเทียมนานาประเทศเป็นเกียรติเป็นศรีต่อประเทศ ต่อคนไทย จึงขอเรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ลาออกจากนายกฯ