ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิจิตร ทองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเดิด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขัน สวดมนต์ทํานองสรภัญญะ ของเทศบาลตำบลเดิดนั้น ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาทุกปี ในช่วงเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่ดีงาม อีกทั้ง เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และสืบทอด ประเพณี อันดีงามอันนี้คงไว้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำการแข่งขัน ตือประชาชนในพื้นที่ตำบลเดิด โดยเฉพาะ กลุ่มผู้สูงอายุที่ทำกิจวัด ประจำวัน ทุกหมู่บ้าน นอกจากนั้นแล้วก็มีรุ่นเยาวชน ก็สมัครเข้ามาทำการแข่งขัน การสวดมนต์ ทํานองสรภัญญะเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบัน การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ จะเลือนลางหายไป เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง จะไม่รู้จัก ดังนั้น เพื่อให้ประเพณี การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ให้คงอยู่ ทางเทศบาลตำบลเดิด จึงได้ส่งเสริม จัดการแข่งขันขึ้นวัดธรรมนิมิต บ้านคำแดง ตำบลเดิด โดยมี ดร.สถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยโสธร เป็นประธาน ดังนั้นการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะจะคงอยู่ตลอดชั่วลูกหลานตลอดไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน