ขนส่งสินค้าเกษตรอีสานสู่ท่าเรือแหลมฉบัง/“เข็มชาติ”เล็งสร้าง รง.แปรรูปสินค้าเกษตรควบคู่

ขอนแก่น : นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในแผนการดำเนินงานจัดตั้งโลจิสติกส์พาร์ค (LOGISTIC PARK) ซึ่งขอนแก่น ได้กำหนดเลือกพื้นที่ บ้านโนนพะยอม ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแกน เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์รวมระบบการขนส่งทางราง เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟและมีพื้นที่สำหรับการดำเนินการการขนส่งสินค้าทางรางที่สะดวกและเชื่อมโยงไปในเส้นทางต่างๆได้ ขณะเดียวกันจากการหารือร่วมระหว่างหอการค้า สภาอุตสาหกรรมและที่ประชุมร่วมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.ขอนแก่น กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณาเลือกให้สถานีรถไฟโนนพะยอมแห่งนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์นำเข้าและส่งออกสินค้าทางราง หรือ Inland Container Depot หรือ ICD ซึ่งต่อไปนี้พื้นที่ บ้านโนนพะยอม จะเป็นสถานที่รวมสินค้าด้านการเกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน โดยเฉพาะอ้อย มันสะปะหลัง และข้าว ที่จะมารวมกันในจุดจุดเดียว มีการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร ที่เสร็จสรรพและครอบคลุมก่อนจะขนส่งสินค้าในตู้คอนเทรนเนอร์และขนส่งทางรางไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อส่งจำหน่ายไปในต่างประเทศ

“ขณะนี้แผนการจัดตั้ง ICD หรือที่เรียกว่าท่าเรือบกที่ขอนแก่นมีความคืบหน้าอย่างมาก มีการจัดเตรียมพื้นที่และกำหนดแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี งบประมาณรวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งสินค้าการเกษตรทางรางร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนขอนแก่นในรูปแบบ PPP ขณะนี้บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด หรือ KKTT ได้มาร่วมดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามในพื้นที่ท่าเรือบกที่กำลังจะถูกจัดตั้งขึ้นภายในแนวทางการบริหารงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในชื่อศูนย์โลจิสติกส์ปาร์ค แห่งนี้ จะยังคงมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เพิ่มขึ้นมาด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรภาคอีสาน ที่จะสามารถแข่งขันกับกับประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศผู้ผลิตรายอื่นได้อีกด้วย” นายเข็มชาติ กล่าว และว่า

โรงงานอุตสาหกรรมที่จะตั้งอยู่ในศูนย์โลจิสติกส์ปาร์ค นั้นจะเน้นไปในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรเป็นหลัก เพื่อให้การบริหารจัดการสินค้าภาคการเกษตรนั้นครบวงจรที่สุดในภาพรวม ขณะเดียวกันท่าเรือบกแห่งนี้จะมีการให้บริการด้านการตรวจลงตราศุลกากรและการจัดระบบการขนส่งสินค้าจากต้นทางที่ขอนแก่น ส่งไปถึงท่าเรือและนำขึ้นเรือส่งไปยังปลายทางในประเทศต่างๆได้ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการลดขั้นตอนการขนส่งจากเดิมมาเป็นระบบการขนส่งทางรางที่ลดต้นทุน สะดวก และรวดเร็ว โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ขนส่งสินค้าจากภาคอีสานสู่ท่าเรือแหลมฉบังตามกำหนดตารางการเดินรถที่มีอยู่ในภาพรวมทั้งหมด