คลังเผยฐานะการคลัง 11 เดือนปีงบ 62 รัฐนำส่งรายได้ 2.3 ล้านล้านบาท ส่งผลเงินคงคลังกว่า 5.1 แสนล้านบาท มั่นใจทั้งปีจัดเก็บได้ตามเป้า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ส.ค.62) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 2,332,840 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 54,858 ล้านบาท หรือ 2.4% และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 51,916 ล้านบาท หรือ 2.3%

ทั้งนี้เป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 44,043 ล้านบาท หรือ 32.2% การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร สูงกว่าประมาณการ 36,016 ล้านบาท หรือ 2.1% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ สูงกว่าประมาณการ 14,655 ล้านบาท หรือ 9.6% รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการ 8,016 ล้านบาท หรือ 8.7%

โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำ สำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิ.ย.62) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ และตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ 22,480 ล้านบาท หรือ 1.0%

“การจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ ยกเว้นการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นที่สูงกว่าคาดการณ์ 6.6% เนื่องจากมีการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร กระทรวงการคลังคาดว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ ปีงบประมาณ 2562 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน