อ่างทองจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชุมชนชนบท” พร้อมมอบโล่ให้บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน

วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 57 ปี จินดามณี โรงเรียนโพธิ์ทอง (จินดามณี) ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา นางสาวเบญจวรรณ ฟักแก้ว นายอำเภอป่าโมก ว่าที่ร้อยโมอรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย น.ส.อาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมในกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “พัฒนาชุมชนชนบท”

นายพงศธร สำอางค์ศรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ อีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นคณูปการแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชน ควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์

สำหรับ ปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดอ่างทอง โดยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมให้เยาวชน มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตระหนักในความสำคัญของเด็กและเยาวชน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอ่างทอง การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมกันพิจารณาคัดเลือก และการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำความดีต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนดีเด่นบุคคล และองค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 650 คน.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน