“อิทธิพล” รมว.วัฒนธรรมเตรียมเสนอชื่อ “ประทีป” นั่งอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่ประชุมครม.อังคารนี้
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร จะเกษียณอายุราชการ และหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 17 ก.ย. ตนจะเสนอรายชื่อแต่งตั้ง นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นอธิบดีกรมศิลปากรคนใหม่ ทั้งนี้การเลือกนายประทีปมาเป็นอธิบดีกรมศิลปากร ได้พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์การทำงานที่เคยอยู่กรมศิลปากรมาก่อน จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมการโยก ซึ่งครั้งนี้จะมีเพียงตำแหน่งที่เกษียณเท่านั้น เพราะเท่าที่เข้ามาทำงานในวธ. ตนเห็นว่าได้มีการวางตัวผู้บริหารแต่ละคนให้ทำงานได้ดีอยู่แล้ว และเพื่อให้การทำงานเดินต่อเนื่องไปได้ จึงไม่อยากให้มีการโยกย้ายซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับงาน อย่างไรก็ตามในส่วนตำแหน่งผู้ตรวจราชการวธ. ที่จะมีผู้เกษียณอายุราชการอีก 2 ราย ได้แก่ นายขจร มุกมีค่า และ น.ส.ศิริพรรณ ทองเจิม ทำให้ที่นั่งผู้ตรวจฯ ว่างลง 3 ตำแหน่ง จะให้มีการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนโดยเร็ว เพื่อให้การทำงานไม่สะดุด

กองทุนประกันวินาศภัย