นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดยโสธร หลายพื้นที่น้ำลดลงมากแล้ว มีพื้นที่สองอำเภอที่ยังมีน้ำท่วมสูงคือมหาชนะชัยและค้อวังซึ่งน่าจะลดลงในอีกวันสองวันนี้ เมื่อน้ำลดสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการคือเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีมากที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยการสนับสนุนของอบต.ลุมพุก และสมาคมชาวยโสธร วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ผลิต EM บอล ช่วยเหลือนำไปช่วยปรับสมดุลของสภาพพื้นที่ที่มีน้ำขัง ซึ่งจะมีปัญหาเรื่องขยะ กลิ่นและการหมักหมมของเชื้อโรค โดยได้รับการสนับสนุนวิทยกรและอุปกรณ์จากศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีและชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มอบหมายให้ นายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นางอัญชลี ชครัตรัย หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯพร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมทุกอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมการผลิต EM BALL เพื่อให้สามารถนำความรู้วิธีการไปผลิตและขยายผลต่อในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้ นายแพทย์บัญชา สรรพโส กล่าวอีกว่า EM หรือ Effective Microorganisms เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ธรรมชาติ ที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่เป็นพิษกับคนสัตว์ สิ่งแวดล้อม EM จะช่วยปรับสมดุลของสภาพน้ำ กลิ่น อากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายและการปรับสภาพความเป็นกรด ด่างให้สมดุล สามารถป้องกันเชื้อโรคและสร้างภูมคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ได้ ส่วนวิธีการทำEMบอล ประกอบด้วย หัวเขื้อ EM 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำ10ลิตร คนผสมกันใส่ทราย 2 ส่วนรำอ่อน 1 ส่วน คนกวน ด้วยมือไม้ หรือโม่ ให้เข้ากัน เหนียวพอประมาณ ปั้นเป็นก้อนกลมๆ ผึ่งลม วางบนผ้ายาง ผ้ารอง ไม่ให้โดนฝน ทั่งไว้ 2 – 3 วัน สังเกตุดูมีรอยฝ้าขาว เป็นอันว่าใช้ได้ นำไปโยนลงในบริเวณน้ำไหลลึกไม่เกิน1เมตร EM 1ก้อนต่อ 1 ตารางเมตร เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น 000000 สมหมาย/ยโสธร