อาชญากรรมไซเบอร์ระบาดหนัก “กมธ.ดีอี”หารือด่วน“กสทช.-หน่วยงานเกี่ยวข้อง”วางมาตรการตรวจสอบนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ หวั่นถูกล้วงข้อมูล-ควบคุมโดยต่างชาติทำประเทศชาติความเสียหาย

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกรรมาธิการ ดีอีเปิดเผยว่า งานของกรรมาธิการดีอี จากนี้ไปจะเน้นเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เนื่องจากยุคปัจจุบันประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งปัจจุบันพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตไม่ได้หยุดอยู่เพียงการเชื่อมต่อระหว่างคนเพื่อสื่อสารด้วยกันเท่านั้น แต่กำลังก้าวไปสู่การสื่อสารระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งรัฐบาลประเทศต่างๆเปิดโอกาสให้ประชาชนของตนสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น เนื่องจากจะทำให้โอกาสในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้สิ่งที่จะตามมาคือความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอาชญากรรมผ่านระบบไซเบอร์ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในช่วงต้องเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G ที่สำคัญต้องมีการนำเข้าอุปกรณ์จากประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีในแถบเอเชีย ดังนั้นจึงต้องมีความระมัดระวังด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่อาจจะเกิดการควบคุมระบบข้อมูลจากต่างชาติ และหากมีการโจมตีทางไซเบอร์ก็สามารถนำไปสู่การควบคุมระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้ จะเกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง

สำหรับบทบาทของกรรมาธิการ ดีอี นอกจากติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์อย่างเข้มงวด ยังรวมถึงการตรวจสอบการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลที่กำลังจะเข้ามาในเมืองไทย ทั้งอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่ต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ไปจนถึงระบบสื่อสารและดิจิทัลที่ควบคุมบริหารระบบการเงินการธนาคาร และระบบสื่อสารในการท่าอากาศยาน เป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกโจมตีและถูกแฮ็คระบบข้อมูล ดังที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

โดยคณะกรรมาธิการ ดีอี ได้ให้ความสำคัญเร่งด่วนในการทำงานเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้เชิญสำนักงาน กสทช. ซึ่งทำหน้าที่ในการให้อนุญาตนำเข้าอุปกรณ์ด้านการสื่อสารทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมต่อไป