วันที่ 13 ก.ย.62 ณ บริเวณริมฝั่งท่าน้ำวัดโพธิ์ศรี ถึงท่าน้ำวัดสิริมหากัจจายน์ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย นำโดย นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ได้จัดงานประเพณีแข่งเรือยาวห่อข้าวสลากภัต ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น สร้างความสามัคคีของคณะเรือ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย โดยปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8 ลำ

สำหรับผลการแข่งขันเรือยาวห่อข้าวสลากภัต ประจำปี 2562 ประเภทเรือ ข. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ เรือธิดาน้ำโขง ได้รับเงินรางวัล 23,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือเทพหงส์ทอง ได้รับเงินรางวัล 22,000 บาท, รางวัลชมเชย ได้แก่ เรือเทพพญาจงอาง(หาดคำ2)และเรือศุภกิจนาวา ได้รับเงินรางวัล 18,000 บาท
เรือยาวประเภทเรือ ก. รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ เรือไอ้หนุ่มตังเซน (ทต.กองนาง) ได้รับเงินรางวัล 38,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือพจน์ปลากระชัง ได้รับเงินรางวัล 33,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือหาดคำ 4G (เทพบุตรหงส์ทอง ) ได้รับเงินรางวัล 28,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ เรือพรพระสวย ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล โดยมี นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายบัญชา อาศัยราช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมมอบรางวัล.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน