นิทรรศการแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในวันที่ 13 กันยายน 2562 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม 15 กันยายน ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม"ราชมงคล" ในวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 อีกทั้งเป็นเวทีสำหรับคณาจารย์และบุคคลภายนอกได้แสดงความสามารถทางทักษะและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและมีความหลากหลายตามแนวทางของบุคคลได้อย่างเหมาะสม โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดนิทรรศการดังกล่าว ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน