พรรคภูมิใจไทย มอบสัดส่วน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ให้กับ นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ถึง 3 คน ในสัดส่วนที่ได้รับมา 4 คน แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการ ต่อต้านการใช้ 3 สารเคมีพิษ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 13 ก.ย. ที่รัฐสภา เกียกกาย ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏร พิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม โดยส.ส.จากทุกพรรคการเมืองต่างอภิปรายไปในทางเดียวกันว่า ประเทศไทยต้องยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ตัว ประกอบด้วย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพราะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยจำนวนมาก

หลังจากสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 399 ต่อ 0 เสียง ให้ตั้งกมธ.วิสามัญชุดดังกล่าว จำนวน 39 คน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสนใจว่า พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมี ของสภาผู้แทนราษฎร ในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทย 4 ท่าน 1.ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาสุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.จุฬาฯ แกนนำการต่อต้าน 3 สารเคมี ที่มีมวลชนสนับสนุนจำนวนมาก เป็นที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข 2.รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการวัตถุอันตราย 3.นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai) ที่มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ใหญ่ที่สุด 4.นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ที่มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตร ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของพรรคภูมิใจไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายคัดค้านการใช้สารเคมีทางการเกษตร

การมอบสัดส่วนในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ที่มีสัดส่วนนักวิชาการ และภาคประชาสังคม ถึง 3 คน ที่มีแนวทางต่อต้านการใช้สารเคมีพิษภาคการเกษตรนั้น แสดงให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทย เอาจริงกับเรื่องนโยบาย แบนสารเคมีพิษภาคการเกษตร ทั้ง 3 ตัวคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการ ในการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยให้นโยบายกรมวิชาการเกษตร หยุดอนุญาตนำเข้าไปแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน