"ออมสิน" จัดโปรฯพิเศษสินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย ดอกเบี้ย 2.9% คงที่ 3 ปี ในงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 41” ณ โซนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 นี้

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยได้สะดวกขึ้น ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมบ้านแคอนโดฯ ครั้งที่ 41” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่โซนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ สินเชื่อเคหะ สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ปลูกสร้าง ต่อเติมซ่อมแซม หรือไถ่ถอนจำนอง กรณีลูกค้าทั่วไป เมื่อเลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100% ทั้งวงเงินกู้และระยะเวลากู้ คิดอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 MRR-5.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.87% ต่อปี) ปีที่ 2-3 MRR-3.10% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปี = 2.742%) หากลูกค้าทั่วไป เลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยปีแรก MRR-6.00% ต่อปี ปีที่ 2-3 MRR-2.85% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.25% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปี = 2.970%)

ทั้งนี้ กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น เลือกทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตามเกณฑ์ธนาคารฯ คิดอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน เดือนที่ 7-12 MRR-5.50% ต่อปี ปีที่ 2-3 MRR-3.10% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.50% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปี = 2.742%)

พร้อมกันนี้ได้นำเสนอสินเชื่อใหม่ สินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทย ซึ่งเป็นโครงการนโยบายรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก 2.90% ต่อปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.50% ต่อปี โดยผู้ที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ธนาคารฯ ให้กู้ 95% ของราคาประเมิน คอนโดมีเนียม ให้กู้ 90% ของราคาประเมิน และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง เพียงผู้กู้อายุ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพ มีรายได้แน่นอน

“ล่าสุดธนาคารได้ปรับปรุงเงื่อนไขคุณสมบัติและระยะเวลาการชำระเงินกู้ โดยสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยหากผู้กู้เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้แน่นอนสามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ 70 ปี ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น” ดร.ชาติชาย กล่าว

ขณะเดียวกัน ยังมี สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระคืนยาวนานสูงสุด 30 ปี โดยผู้กู้ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ธนาคารฯ และสมัครใช้บริการ/ผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารฯ กำหนด คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-0.50% ต่อปี โดยจัดทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) นำที่อยู่อาศัยที่ตนเองเป็นเจ้าของมาค้ำประกันสินเชื่อได้แก่ บ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด คุณสมบัติผู้กู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 ปี วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป MRR-1.00% ต่อปี (เฉลี่ย 3 ปี = 1.957%) จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ หากได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 เลือกรับของสมนาคุณ บัตรออมสินเดบิต สมาร์ท แคร์ วงเงินคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท หรือเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง.