สายการบินแควนตัสเสนอตั๋วโดยสารชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจโปรโมชั่น “Deal to Down Under” ไปประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยตั๋วโดยสารชั้นประหยัดไปกลับกรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ (บินตรง) เริ่มต้น 18,900 บาท กรุงเทพฯ-เพิร์ธ-กรุงเทพฯ (ผ่านสิงคโปร์) เริ่มต้น 14,465 บาท กรุงเทพฯ-อะดิเลด-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 19,675 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 16,060 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 15,900 บาท ตั๋วโดยสารชั้นประหยัดเส้นทางนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 20,695 บาท กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 24,195 บาท กรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 26,195 บาท และ กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 20,695 บาท

ทั้งนี้ ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจไปกลับกรุงเทพฯ-ซิดนีย์-กรุงเทพฯ (บินตรง) เริ่มต้น 81,400 บาท กรุงเทพฯ-เพิร์ธ-กรุงเทพฯ (ผ่านสิงคโปร์) เริ่มต้น 54,465 บาท กรุงเทพฯ-อะดิเลด-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 82,175 บาท กรุงเทพฯ-บริสเบน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 82,060 บาท กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 81,900 บาท ตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจเส้นทางนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 86,195 บาท กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 86,195 บาท กรุงเทพฯ-ควีนสทาวน์-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 91,295 บาท และ กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน-กรุงเทพฯ (ผ่านซิดนีย์) เริ่มต้น 86,195 บาท

สำหรับ ราคาตั๋วโดยสารข้างต้น รวมอัตราภาษีสนามบิน อัตราค่าบริการ ภาษีน้ำมัน ประกัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ส่วนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 ทั้งนี้ผู้โดยสารชั้นประหยัดและผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งตั๋วโดยสารมีอายุหนึ่งปีนับจากวันออกเดินทาง และสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ qantas.com สำนักงานสายการบินแควนตัส หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวใกล้บ้าน

นอกจากนั้นผู้โดยสารที่จองตั๋วเส้นทางบินต่างประเทศเดินทางไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังสามารถซื้อตั๋ว แควนตัส เอ๊กซพลอเรอร์ (Qantas Explorer) เส้นทางบินภายในออสเตรเลียได้ในราคาพิเศษที่ https://www.qantas.com/th/en/book-a-trip/flights/qantas-explorer.html

ส่วนนักเดินทางที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเดินทางยังสามารถเลือกค้นหากิจกรรมที่ชื่นชอบในราคาพิเศษกับ แควนตัส พาสเซ็นเจอร์ เพิร์คส (Qantas Passenger Perks) เช่น ส่วนลด 20% สำหรับกิจกรรมปีนสะพานซิดนีย์ ส่วนลด 25% สำหรับตั๋วล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวและชายหาดซิดนีย์ ส่วนลด 50% ใบที่สองสำหรับตั๋วไปชมปลาโลมา ส่วนลด 20% สำหรับการไปดำน้ำระยะตื้นกับเต่า ส่วนลด 50% สำหรับซื้อตั๋วใบที่สองขึ้นบอลลูนที่ยาร์รา วัลเลย์ เป็นต้น โดยสามารถคลิกหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ qantas.com/passengerperks/th