ร่วมสมัย : ภาพถ่ายช่วยให้เกิดการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพ

นิทรรศการภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
ภาพแต่ละภาพแสดงถึงวิถีอาเซียน ภายใต้หัวข้อ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน ที่ทางคณะกรรมการและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกำหนดหัวข้อ จากภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 1,546 ภาพ แล้วคัดเลือกมาจัดแสดงในนิทรรศการ จำนวน 67 ภาพ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จบไปเมื่อเดือนสิงหาคม

ภาพถ่ายที่ถูกคัดเลือกได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน “บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์” สุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์ ช่างภาพกรมชลประทาน เจ้าตัวกล่าวว่า เริ่มถ่ายภาพตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาประกอบอาชีพเป็นช่างภาพของกรมชลประทาน การถ่ายภาพครั้งนี้เดินทางไป 2 ประเทศ เวียดนามและอินโดนีเซียสำหรับภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศ เป็นการสื่อสารถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่ชาวอาเซียนมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องประเพณี ความเชื่อ ความศรัทธา ไม่ว่าเราจะเดินทางไปประเทศไหน วัฒนธรรมการไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่คู่กับวิถีของผู้คนในทุกเชื้อชาติศาสนา ภาพประทับใจที่ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพผลงาน “หมู่บ้านทำธูปหอม” สุวรรณ บัณฑิต นักธุรกิจและช่างภาพอิสระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กล่าวภาพนี้ว่า เป็นภาพหมู่บ้านทำธูปหอมกว๋างฟู่เกิ่ว นครฮึงเอียน เป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำธูปหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และสืบทอดวัฒนธรรมการทำธูปแบบประเพณีดั้งเดิมมานานกว่า 100 ปี ด้วยความเชื่อที่ว่า ธูปจะสวยหรือไม่สวยอยู่ที่จิตวิญญาณ ไม่ใช่แค่ทำให้มีกลิ่นหอม แต่ต้องทำด้วยความตั้งใจจริงเพื่อเป็นพุทธบูชา ปัจจุบันภาพถ่ายมีคุณค่าทั้งในเชิงศิลปวัฒนธรรมและสารคดี เพราะสะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่และเหตุการณ์ต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย

วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ภาพถ่าย) ปี 2552 กล่าวกิจกรรมภาพถ่าย ช่วยให้เกิดการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างผู้คนในหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพ และยังก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่กลมเกลียวแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในหมู่สมาคมอาเซียนด้วยกัน
Spirit of Asean ผ่านภาพถ่าย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน