ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยัน รัฐบาลใหม่ยังคงให้ความสำคัญกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อเนื่อง เผยเป็นโครงการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในตัวอยู่แล้ว

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีจับฉลากผู้อาศัยเดิมในแฟลตดินแดงเข้าไปอยู่ในอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 1 จำนวน 7 ห้องสุดท้าย ว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 1 และ 2 ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

“เจอท่านนายกฯ ทีไร ท่านถามถึงเสมอว่า โครงการดินแดงเป็นยังไงบ้าง ท่านรัฐมนตรี จุติ ไกรฤกษ์ ก็ให้ความสำคัญ และยังได้มาเป็นประธานเปิดสัมมนาการจัดทำแผนชุมชนดินแดง และยังบอกว่า หากการขับเคลื่อนโครงการฯ ติดขัดในด้านไหน ให้การเคหะฯ แจ้งได้ทันที เพื่อจะได้ช่วยผลักดันต่อไป”

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยังได้ยืนยันกับผู้อาศัยในโครงการดินแดงอีกว่า ทุกรัฐบาลให้ความสนใจกับโครงการนี้ โดยไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลใหม่จะไม่ดูแล เพราะโครงการนี้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยควบคู่กันไป

“โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง จะเป็นแลนด์มาร์กหรือหมุดหมายสำคัญในเมือง เพราะมีที่อยู่อาศัยมากถึง 30 ตึก เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำหรับศึกษาดูงานไปในตัว ตอนนี้มีทั้งญี่ปุ่นและชาติอาเซียนเข้ามาดูงานโครงการแปลง G ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”

การจัดการพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง มีความโดดเด่นตรงที่เป็นการโยกย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมเพียงครั้งเดียว เป็นการลดภาระผู้อาศัยเดิม ทั้งการหาที่อยู่อาศัยใหม่ข้างนอกและการโยกย้ายหลายครั้ง โดยการเคหะแห่งชาติลงทุนก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่ในพื้นที่แปลง G ซี่งเดิมเป็นที่ทำการของเคหะชุมชนดินแดง แล้วโยกย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมในแฟลต 18-22 เข้ามาอยู่อาคารใหม่ จากนั้นจึงรื้อแฟลตเก่าเหล่านี้และก่อสร้างอาคารสูงขึ้นใหม่แทน แล้วจึงโยกย้ายผู้อาศัยเดิมจำนวนหนึ่งเข้าไปอยู่ หมุนเวียนเช่นนี้จนครบหมดทุกแฟลต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน