จากกรณีดราม่า "ผีตาโขน" ชุดประจำชาติไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ ฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น Miss Universe Thailand 2019 ใส่ประกวดบนเวที Miss Universe 2019

ล่าสุดเมื่อเวลา 23.00 น. วันนี้ (11 ก.ย.62) บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด โดย คุณสมชาย ชีวสุทธานนท์ (ตี๋), คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก (ปุ้ย) และคุณณรงค์ เลิศกิตศิริ (ณะ) ขอแถลงถึงการประกวดการออกแบบชุดประจำชาติ สำหรับนางสาวปวีณสุดา ดรูอิ้น Miss Universe Thailand 2019 เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการใส่ประกวดบนเวที Miss Universe 2019

การประกวดการออกแบบชุดประจำชาติในครั้งนี้ มีเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ โดยมีคณะกรรมการจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐโดยกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ชำนาญการทางภาคเอกชน ซึ่งมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายอลงกรณ์ กองอิน จากชุด "ผีตาโขน" ซึ่งมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจจากสีสัน ความสนุกสนาน จากเทศกาลผีตาโขน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสานของไทย เพื่อเผยแพร่สู่ประชาคมโลกให้เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทย

อย่างไรก็ตาม การประกวดการออกแบบชุดประจำชาติในรอบนี้ เป็นเพียงการนำเสนอแนวความคิดและแบบร่างเบื้องต้นของชุดเท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดการออกแบบดังกล่าว จะแสดงออกถึงความหมายและภาพรวมของชุด โดยยังไม่มีการผลิตขึ้นเป็นชิ้นงานแต่อย่างใด และยังไม่ใช่แบบสุดท้ายที่ใช้ในการผลิตชุดดังกล่าว ซึ่งทางกองประกวดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้แบบตัวอย่าง (Reference) ในการออกแบบทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ชุดประจำชาติไทยที่จะผลิตจริงนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนที่ปราณีตอีกหลายขั้นตอน ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม หรืออาจลดทอนบางส่วน รวมถึงจะต้องมีการกลั่นกรองทุกขั้นตอนการผลิต โดยคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ ความสะดวกสบายในการสวมใส่ และการขนย้าย ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนี้ จะได้รับการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนง เพื่อให้ชุดประจำชาติเหมาะสมกับการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่เอกลักษณ์ประเทศไทยได้อย่างดีที่สุด ผ่านแนวคิดชุดผีตาโขนซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติไทย

ทางบริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด จึงขอยืนยันในการตัดสินผลการประกวดดังกล่าว และขอให้ความมั่นใจว่าชุดประจำชาติ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของกองประกวดที่จะผลิตขึ้นมานั้น จะเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง ด้วยวิธีการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องที่สุด

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ - Miss Universe Thailand 2019

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน