ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำครม.กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือไม่นั้น

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ให้ความเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 211 วรรคสี่ บัญญัติว่าคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ว่า "การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูญใด" จึงผูกพันรัฐสภา

. “รัฐสภาจึงไม่อาจยื่นญัตติเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ได้อีกต่อไป .การที่สภาผู้แทนราษฎรนัดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ในวันที่ 18 กันยายน 2562 จึงต้องยุติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”นายชูชาติระบุ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน