เมื่อเวลา 15.30 น วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่บ้านแจนแลน ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางลงพื้นที่โดยนั่งเรือท้องแบนตรวจดูสภาพน้ำและพื้นที่การเกษตรของประชาชนซึ่งน้ำได้ไหลเข้าสู่พื้นที่อำเภอค้อวังเนื่องจากน้ำที่ท่วมอำเภอเมือง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัยได้ไหลเข้าสูอำเภอค้อวังที่ บ้านแจนแลน และได้ท่วมนาข้าวของประชาชนเป็นบริเวณกว้างและน้ำสูงถึง 1.30 เมตร นอกจากนั้นได้ไหลเข้าท่วมวัดป่าสามัคีธรรมซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอค้อวัง ท่วมถึงกุฏิพระสงฆ์จนสุนัขไม่มีที่อยู่ต้องอาศัยกุฏิพระสงฆ์นอกจากนั้นแล้วยังได้มอบถุงยังชีพให้กับพระสงฆ์ก่อนนั่งเรือดูบริเวณน้ำท่วมเพื่อจะจะหาทางช่วยเหลือประชาชนก่อนเดินทางกลับ

กองทุนประกันวินาศภัย