ว่าที่ ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ มอบบ้าน ตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชน เฉพาะหน้าเร่งด่วน ประจำปี 2562 ให้กับนางสาวนภาวัลย์ จันทร์อิ่ม ที่อยู่บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากมีอาการผิดปกติทางสมอง รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และพักอาศัยอยู่กับยายเพียง 2 คน

โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท และมีผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ดังนี้
1.กำนันบรรชา ชื่นชาติ กำนันตำบลหนองกรด และนางนาฏยา ชื่นชาติ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท
2.บริษัท หลังคาเหล็ก เมทัลชีท โมเดิร์นเอ สาขานครสวรรค์ สนับสนุนแผ่นปิดครอบหลังคาเมทัลชีททั้งหลัง
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ทิพย์นครสวรรค์ก่อสร้าง สนับสนุนหน้าต่าง จำนวน 1 บาน
4.เจ้าอาวาสวันอัมพวัน(ดอนใหญ่) บริจาค
- พัดลม 1 ตัว
- ข้าวสารอาหารแห้ง 1 ชุด
- ยารักษาโรค 1 ชุด
5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด สนับสนุนกระเช้าของขวัญ เครื่องอุปโภค และบริโภค

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance