ที่โรงแรมเวียนนาการ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นครราชสีมา พร้อมนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นางประสงค์ พรมขุนทด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ร่วมเปิดโครงการอบรมการนวดบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง หลักสูตร “ตอกเส้น” โดยมี นางสาวทรัพย์ลดา วงษายะ และนางสาวสุมาลี เรือนแก้ว วิทยากรจากจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคและวิธีการนวดตอกเส้น ซึ่งเป็นหลักสูตรภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวม 7 วัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง ในครอบครัว และดูแลคนในชุมชน โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีประชาชนสนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 47 คน

อบจ.นครราชสีมา มีนโยบายนำโครงการ “ตอกเส้น” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ช่วยบำบัดรักษาอาการทางกาย เพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย รวมทั้งรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ มุ่งเน้นกระตุ้นจุดหรือเส้นเอ็นที่สำคัญในร่างกาย ทำให้การรักษาเส้นเอ็นต่างๆ เผยแพร่ให้แก่ประชาชนที่สนใจในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ โดยสามารถแจ้งความประสงค์รับการอบรมความรู้ได้ที่ศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำอำเภอ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน