อนาคตใหม่ เปิดตัว 6 ประธาน กมธ. “ปิยบุตร” นั่ง กม.-ยุติธรรม “พิธา” ดูที่ดิน-ทรัพยากรฯ

วันที่ 11 ก.ย. เวลา 14.40 น. ที่รัฐสภา เกียกกาย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงถึงการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) จำนวน 6 คณะ ตามสัดส่วนของพรรคอนาคตใหม่ว่า พรรคได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งประธานทั้ง 6 คณะ ได้แก่

1.กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน
2.กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ มีพล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน
3.กมธ.กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน มีตนเป็นประธาน
4.กมธ.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.เขต 1 พิษณุโลก เป็นประธาน
5.กมธ.การพัฒนาเศรษฐกิจ มีนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน และ6.กมธ. การแรงงาน มีนายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นประธาน โดยพรรคพยายามผลักดันประเด็นที่เป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และชาติบ้านเมือง ผ่าน กมธ. ทั้ง 6 คณะ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน