วันที่ 11 ก.ย.62 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ทำการเปิดโครงการลดภาระค่าครองชีพผู้บริโภคข้าวเหนียวซึ่งเป็นโครงการที่นายจุรินทร์มีเป้าหมายช่วยประชาชนในช่วงข้าวเหนียวขาดแคลน

สำหรับการช่วยผู้บริโภคข้าวเหนียวที่ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตขาดแคลนเนื่องจากข้าวสารเดี๋ยวราคาสูงขึ้นมากในเวลาที่ผ่านมาเพราะภาวะภัยแล้งและเกษตรกรหันไปถูกชอบชนิดอื่นมากขึ้นและเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว รู้จักตัวเลขราคาข้าวเปลือกเหนียวเมื่อปีที่แล้วจากตันละ 9,500 บาท ปัจจุบันนี้ราคาข้าวสารเหนียวสูงถึงตันละ 17,000 -18,000 บาท ต่อตัน เช่นเดียวกันผู้บริโภคจากปีที่แล้วเคยซื้อข้าวสารเหนียวรับประทานจากกิโลละกรัมละ ประมาณ 23 ถึง 24 บาทขึ้นมาเป็นกิโลละ 45 บาทต่อกิโลกระม

ผู้บริโภคข้าวเหนียวซึ่งเป็นประชาชนประมาณ 59 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย จึงได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน จัดโครงการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนผู้บริโภคข้าวเหนียวทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งบริโภาคข้าวเหนียวและได้รับความเดือดร้อนระหว่างนี้นั้น

ได้ผลิตข้าวเหนียวถุงสองขนาดขนาดแรกกิโลละประมาณ 35 บาทถุงละ 70 บาทเป็นแบบ 2 กิโล เป็นข้าวเหนียวคุณภาพ 10% และขนาดตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เป้าหมายตั้งใจว่าจะทำให้ได้ 3,000 ตัน ส่วนล็อตแรกนี้และที่เปิดตัววันนี้ประมาณ 1,000 ตันหรือประมาณ 260,000 กว่าถึง

ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ดำเนินใกล้เสร็จแล้ว โดยข้าวเหนียวถุงล็อตแรกพร้อมออกสู่ตลาด 11 กันยายน 2562 นี้ ซึ่งการช่วยบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่บริโภคข้าวเหนียวระหว่างนี้จะเริ่มกระจายสินค้าไปถึงร้านธงฟ้าทั่วประเทศ