วันที่11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเป็นวิทยากรครูแม่ไก่ วินัยการจราจร อุ่นไอรัก รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการรณรงค์เสริมสร้างวินัยลดอุบัติภัยบนท้องถนน (ขับขี่ปลอดภัยปลูกฝังวินัยจราจรอุ่นไอรัก) เพื่อสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ขับขี่ส่วนบุคคล เด็กและเยาวชน ข้าราชการและพนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นวิทยากรครูแม่ไก่ วินัยการจราจร อุ่นไอรัก รุ่นที่ 1 ได้กำหนดให้มีการอบรมเป็น 3 ระยะ ซึ่งมีการดำเนินการอบรมระยะที่ 1 ในพื้นที่นำร่อง ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีแผนดำเนินการ การอบรมในระยะที่ 2 การอบรมในพื้นที่ขยายผลในพื้นที่ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และระยะที่ 3 การอบรมในพื้นที่ต่อเนื่องให้กับกลุ่มเป้าหมายเสี่ยง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายอื่น ซึ่งรวมถึงผู้รับการอบรมเป็นที่เป็น ประชาชนจิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพของจิตอาสาในพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวอีกว่าสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้ร่วมกันดำเนินการโครงการฝึกอบรมครูแม่ไก่ วินัยจราจรอุ่นไอรัก เพื่อเป็นการเตรียมวิทยากรครูแม่ไก่ ให้กับโครงการเสริมสร้างวินัยลดอุบัติภัยบนท้องถนน นำไปฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 76 จังหวัดต่อไป โดยโครงการฝึกอบรมนี้ เป็นการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจจราจร ระดับรองผู้กำกับการถึงผู้บังคับหมู่ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 250 นาย รวม 500 นาย สำหรับในรุ่นนี้ เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 มีข้าราชการตำรวจจราจรจาก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 2 ภาค 7 ภาค 8 และภาค 9 รวม 250 นาย เป็นผู้เข้ารับการอบรม อีกด้วย