กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันโพสต์ซื้อ-ขายเด็กทารก ผิด พรบ.คุ้มครองเด็ก เร่งติดตามหาตัวเจ้าของโพสต์มาดำเนินคดี

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า การโพสต์ภาพเด็กทารก และประกาศรับซื้อขายเด็กทารกจากแม่ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม กรณีดังกล่าว มีความผิดตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาตรา 26 (4) ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกินสามหมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตามเจ้าของโพสต์ หากพบว่าการซื้อขาย เกิดขึ้นจริง ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์

ส่วนกรณี พ่อแม่ที่มีบุตรโดยไม่พร้อม สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ ได้ที่ สายด่วน 1300 สำหรับบุคคลที่ต้องการรับอุปการะบุตรบุญธรรม สามารถติดต่อขอรับเลี้ยงดูบุตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ที่มีคุณสมบัติรับอุปการะบุตรได้ ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ และอายุห่างจากเด็ก 15 ปีขึ้นไป