เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกทม.เป็นประธานประชุมการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ระหว่างกทม. จ.สมุทรสาคร และจ.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตบางขุนเทียน สำนักงานปกครองและทะเบียน ผู้แทนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ กรมอุทกศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง

รองปลัดกทม.เปิดเผยว่า กทม. ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่ทางชายทะเลติดต่อกัน เพื่อยืนยันพิกัดของหมุดแบ่งเขตการปกครองทางทะเล โดยมีผู้แทนจากกรมอุทกศาสตร์เข้าร่วมพิจารณาการประชุม โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงร่างแผนที่แสดงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกำหนดและปรับปรุงเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลของแต่ละจังหวัด พร้อมยืนยันและรับรองการรายงานพิกัดของหมุดแต่ละแห่งว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามที่คณะอนุกรรมการชุดย่อยเคยได้ลงพื้นที่สำรวจแล้ว ซึ่งการสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะหมุดเดิมยังคงแสดงให้เห็นอยู่ชัดเจน จึงทำให้ง่ายต่อการสำรวจ

ทั้งนี้ หลังจากนี้คณะกรรมการจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อยืนยันพื้นที่เขตการปกครองทางทะเลต่อไป จะทำให้แต่ละจังหวัดทราบพื้นที่ที่ชัดเจนในการปกครอง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน