กรมศุลกากรเผย 11 เดือนปีนี้ จับกุมสินค้าเป็นมูลค่ากว่า 90 ล้านบาท มีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมายอมรับจับกุมลูกเรือขนสินค้าแบรนด์เนมแต่ละปีได้เป็นระยะ

นายธาดา ชุมไชโย ผู้อำนวยการ กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรเปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 มียอดจับกุมสิน้าแบรนด์เนมหลีกเลี่ยงภาษีประเมินเป็นมูลค่า 60 ล้านบาท ขณะที่ปีงบประมาณ 2562 ในช่วง 11 เดือนมียอดจับกุมสินค้าแบรนด์เนมเลี่ยงภาษีประมาณ 90 ล้านบาท ที่ผ่านมาการชี้เบาะแสจับกุมกรมศุลกากรมีรางวัลนำจับมอบให้ผู้ชี้เบาะแสสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าที่นำมาประมูลขายได้ สินค้าที่มีการจับกุมทั้งหมดจะนำเข้ากระบวนการประมูล ส่วนการตรวจสอบและจับกุมผู้ลักลอบขนสินค้าหนีภาษียอมรับว่าปัจจุบันยังใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสุ่มตรวจจับ โดยยังไม่มีการตรวจค้น 100% เนื่องจากกระทบการเดินทาง

สำหรับเดือนส.ค.62 กรมศุลกากรพบการกระทำความผิด 2,869 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 252,728,213 บาท เป็นจำนวนคดีจากการลักลอบร้อยละ 18.4 เป็นจำนวนคดีจากการหลีกเลี่ยงร้อยละ 81.6 โดยมีมูลค่าจากการกระทำความผิดเป็นกรณีลักลอบถึงร้อยละ 55.3 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบนำเข้าสูงสุดเดือนส.ค.ปีงบประมาณ 2562 สามอันดับแรกได้แก่ ยาเสพติดประเภทเคตามีน ยาเสพติดประเภทโคคาอีน และยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน และสินค้าที่มีมูลค่าการลักลอบส่งออกสูงสุดเดือนส.ค.ปีงบประมาณ 2562 สามอันดับแรก ได้แก่ยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน กระบือมีชีวิต และบุหรี่

ส่วนด้านของการจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเดือนส.ค.62 มีการตรวจพบการกระทำผิดที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยซุกซ่อนและกลืนไว้ในร่างกาย การตรวจยึดนกเหยี่ยวขาว ซึ่งจัดเป็นวงศ์นกในบัญชี 2 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) และนกกินปลีสีแดง นกเขียวคราม นกเขียวก้านตองใหญ่ และนกโนรี ซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมศุลกากรในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า ขณะที่การจับกุมลูกเรือสายการบินลักลอบขนสินค้าแบรนด์เนมเพื่อมาจำหน่ายนั้น ที่ผ่านมาได้ร่วมกับสายการบินอย่างไม่เป็นทางการในการสืบทราบเบาะแสของผู้กระทำผิดลักษณะดังกล่าวและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นระยะ ยืนยันว่าการตรวจสอบลูกเรือสายการบินมีการจัดช่องสีเขียวและแดงให้ลูกเรือสำแดงว่ามีสินค้าต้องเสียภาษีหรือไม่ เช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไป อีกทั้งไตรมาส 1 ปี 2563 จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องเอ็กซเรย์ค่อมสายพาน 23 เครื่อง เริ่มใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชื่อว่าการตรวจสอบจับกุมการลักลอบขนสินค้าไม่เสียภาษีเข้มงวดมากขึ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน