สื่อสารในรูปแบบการ์ตูน ให้เด็กยุคใหม่และคนทั่วไปได้เข้าถึงชีวิตของหนอนไหม ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคเรียกความสนใจ-มีส่วนร่วมเข้าถึงได้

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดเทศกาลหุ่นฟางโคราช ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเมืองศิลปวัฒนธรรมArt and Culture สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Thailand Biennale Korat 2020 ที่ระดมช่างฝีมือ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จาก 8 สถาบันทั่วประเทศ มาโชว์ฝีมือเชิงประติมากรรมประดิษฐ์หุ่นฟางเชิงศิลป์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ โคราชดินแดนบรรพชีวิน โดยมีผลงานส่งประกวดและจัดแสดงกว่า20ตัว แบ่งประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 1 -10 ก.ย.62 ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท

สำหรับการประกวดครั้งนี้ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งประกวดในชื่อทีม “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ชื่อผลงาน “หนอน” ได้รางวัลชนะเลิศ คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท  พร้อมโล่

ทั้งนี้ ทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปี 2 และปี 4 รวม 9 คนได้แก่ นาย ณัฐพงษ์ พิมพ์กลาง นายยุทธศาสตร์ บุญจวง นายปริญญา ศรีเทพ นายธนาธิป กสิบุตร นายชญานนท์ แสงพันธ์ นายคฑายุทธ แฝงพิมาย นายเอกนรินทร์ พงทะวงษ์ นายธีรพล สีอิ่น และนายนนทวัฒน์ ป้องศรี

แนวคิดในการออกแบบคือ หนอนไหมในรูปแบบการ์ตูน เพื่อให้เป็นขวัญใจเด็กๆ และดึงดูดให้คนทั่วไปหันมาสนใจที่มา และชีวิตของหนอนไหมมากขึ้น เยาวชนคนรุ่นใหม่อาจจะคุ้นเคยกับผ้าไหม หรือเครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม แต่อาจจะไม่ได้รู้จักหรือสนใจตัวหนอนไหมนี้มากนัก อาจเป็นเพราะรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดในความรู้สึกคนทั่วไป โคราชหลายพื้นที่นิยมเลี้ยงไหม โดยเฉพาะอ.ปะทาย หนอนตัวนี้อาจจะทำให้คนรู้จักอ.ปะทาย และเมืองโคราชมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ลักษณะรูปทรง ต้องการให้รู้สึกเคลื่อนไหว ด้วยเส้นโค้ง และจังหวะของปล้องลำตัว เน้นความน่ารัก สร้างสีสันด้วยวัสดุในท้องถิ่น (กะลา) ผสมผสานวัสดุสำเร็จรูปทั่วไป รูปหน้าเป็นเด็กหญิงเพื่อดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ และผู้คน จังหวะโค้งกลางลำตัวหนอนมีชิงช้า เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในผลงานประติมากรรม