ในพื้นที่ ตำบลสมอพรือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรปลูกปอเทือง ในพื้นที่เห็นสีเหลืองสวยงาม โดยปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่ว มีประโยชน์มากมาย ที่นอกจากความสวยงาม เพราะส่วนใหญ่ทางสถานีพัฒนาที่ดินจะแนะนำเกษตรกรให้ปลูกปอเทือง เพื่อประโยชน์ โดยการไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากปอเทืองนั้นมีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารชนิดอื่น ๆ ที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้อินทรียวัตถุ มาแทนที่การใช้ปุ๋ยเคมี ข้อดีคือเกษตรกรลดต้นทุนได้มาก และดินก็จะไม่เสื่อมคุณภาพ

นายเจษฎา สาระ ผู้อำนายการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี กล่าวว่า โครงการที่ทำก็คือสาธิตการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด คือ ปอเทือง เราทำครอบคลุมทุกอำเภอ 8 อำเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี แล้วก็มีการส่งเสริม การไถกลบตอซัง เพื่อให้เป็นปุ๋ยทางอ้อมได้ นอกจากนั้นแล้วก็มีโครงการตามนโยบาย อีกหลายโครงการในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโครงการขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาดิน เพื่อให้มีอินทรียวัตถุสูงขึ้น เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ มีการปลูกพืชหลากหลาย ตั้งแต่โซนนาข้าว ซึ่งพบมากในอำเภอเมือง อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด เกษตรกรจะปลูกพวกกล้วย และอ้อย เป็นพืชหลักที่ปลูกกันอยู่ อำเภอแก่งกระจาน ก็ปลูกสัปปะรด ส่วนใหญ่คือส่งเสริมให้เกษตรกรช่วยเหลือตัวเองปรับปรุงบำรุงดินเพื่อที่ดินจะเป็นตัวหลักในการทำให้พืชดีขึ้น

ด้าน นายวีรชัย ฤทธิศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี กล่าวว่า ในนามของสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ก็มาสนับสนุนพี่น้องเกษตรกร ที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ตำบลสมอพรือ อำเภอบ้านลาด ที่ปลูกข้าวในพื้นที่ตรงนี้ โดยการสนับสนุนปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ซึ่งเป็นการปรับปรุงบำรุงดินที่ ใช้ต้นทุนไม่สูง จากนั้นเราก็สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้เอง การทำน้ำหมักชีวภาพโดยการใช้สารเร่ง พด.2 ในการทำน้ำหมักชีวภาพ เข้ามาใช้ในการหมักซังข้าว และฉีดพ่นในเรื่องของปุ๋ยพืชสดละก็ ไถกลบ จากนั้นเราก็จะทำการหว่าน จนถึงการไถกลบเนี่ย ใช้เวลา 45 วัน ออกดอก 50 วัน เราก็ไถกลบได้ ซึ่งถือว่าปุ๋ยพืชสดโดยเฉพาะปอเทืองนั้น เป็นปุ๋ยพืชสดที่ย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งจะใช้อัตราการหว่าน 5 กิโลกรัม ต่อไร่ ในการสนับสนุนการใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดิน ได้ผล สำหรับพี่น้องเกษตรกร ในอำเภอบ้านลาดของเรา

นางศิรินาถ สีหอม เกษตรกร กล่าวว่า แรกเริ่มได้ทำการปลูกข้าวแล้วแต่ก็ไม่งาม จะมีปัญหาเรื่องใบแดง จากนั้นกรมพัฒนาที่ดินมาอบรมมาสอน ให้ปลูกพืชสดบำรุงหน้าดินแล้วตนก็ไปเอาปอเทืองมาหว่าน มาปลูก ทำหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้น ดินร่วนซุยขึ้น จากดินแดงดินเหนียว ใส่ปุ๋ยก็ไม่กินปุ๋ย ทำให้ดินร่วนขึ้นดีขึ้น แล้วผลผลิตข้าวก็ดีขึ้น แถมยังจะช่วยลดต้นทุน ปุ๋ยเคมีลดไปครึ่งนึงเลย จากเคยใส่ใช้ 10 ลูก ต่อฤดูกาลหนึ่งตนก้ใช้ 5 ลูก แล้วเรื่องของแมลงก็ไม่ค่อยมี เพราะต้นข้าวไม่งามมากแบบปุ๋ยเคมีที่เคยใช้ ข้าวในตอนนี้จะงามแบบธรรมชาติแบบไม่ค่อยมีแมลงรบกวนในเรื่องของผลผลิต ก็ดีขึ้นจากไร่ละ 60 ถัง ก็ ได้มาประมาณ 80-90 ถัง ต่อไร่ ดีขึ้นกว่าตอนที่สถานีพัฒนาที่ดินยังไม่เข้ามา

“อยากขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีมากๆ ที่มาแนะนำทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยบำรุงหน้าดิน เค้าจะมาสอนจะมาแนะนำ แล้วก็ทำตาม และชวนเพื่อนบ้านทำด้วย สุขภาพก็ดีขึ้น ไม่ต้องไปใช้ยาฆ่าแมลงเยอะ”นางศิรินาถ

สำหรับเกษตรกรท่านใด อยากปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทือง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน สามารถติดต่อขอรับเมล็ดปอเทืองได้ ที่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ในเวลาทำการ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน