ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ผลงานที่ชนะจะนำไปผลิตใช้งานจริง

อ.ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากชุมชน ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ทำงานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ชื่อ “วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวEcotourism Songkhla Thailand” โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวของ ต.หัวเขา ให้เป็นที่รู้จัก ทางวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand จึงดำเนินโครงการร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) และ ร้าน Songkhla Station สถานีความสุข สถานีสร้างสรรค์ จัดประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตำบลหัวเขา

อ.ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด โดยส่งผลงานเป็น sketch design ขนาด A3 พร้อมอธิบายแนวความคิดและชุดต้นแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริง 1 ชุด โดยมีกติกา ดังนี้ 1. ออกแบบชุดยูนิฟอร์มบ้านหัวเขา ขนาด A3 ไม่จำกัดเทคนิค ระบุชื่อ แรงบันดาลใจ แนวความคิดหรือความหมายของชุดที่ออกแบบ พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อเจ้าของผลงาน

2. ชุดที่ออกแบบสามารถตัดเย็บได้จริง 3. มีตัวอย่างหรือต้นแบบที่สามารถสวมใส่ได้จริง (ทางผู้จักการประกวดจะจัดชาวบ้านในท้องถิ่นมาเดินแบบในวันตัดสิน วันที่ 6 ตุลาคม 2562) 4. ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และ 5. ตัดสินผลงานวันที่ 6 ตุลาคม 2562 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

ของรางวัล มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปผลิตจริง เพื่อใช้เป็นชุดยูนิฟอร์มของแกนนำการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลหัวเขาต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 0875174478

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน