วันที่ 8​ ก.ย.2562 นายสิทธิชัย ทรัพย์เย็น ประธานศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล อุตรัตน์ เลขานุการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษาศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร นายเสนาะ เพ็ชบุรี ที่ปรึกษาศูนย์อปพร.กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม “งานรวมใจสู้ อปพร.เขตหนองจอก” เพื่อจัดหาทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ไว้ใช้ในศูนย์และดูเเลสวัสดิการให้ สมาชิก อปพร.เขตหนองจอก โดยมี อปพร.เขตต่างฯของกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สหกรณ์การเกษตร เขตหนองจอก กทม.