ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงเส้นทางผ่านเขตเมือง นครราชสีมา ซึ่งเป็นรูปแบบยกระดับตั้งแต่ลอดใต้สะพานต่างระดับปักธงชัยจนถึงสะพานหัวทะเลและช่วงจุดตัดทางข้ามเส้นทางหลักมีความสูงไม่ต่ำกว่า 5 เมตร เพื่อให้รถยนต์ขนาดใหญ่สามารถแล่นข้ามได้สะดวกและมีทางเชื่อมต่อทุกจุดเช่นเดิม เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนและทำให้การขยายตัวของเมืองมีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นผลดีในระยะยาวต่อการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโคราช สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี

ล่าสุดยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากมีความเห็นต่างการรื้อถอนสะพานโรงแรมสีมาธานีและสะพานหัวทะเล ส่งผลให้การดำเนินโครงการ ฯ ล่าช้า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพูดคุยให้ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางเดียวกัน แม้นต้องเพิ่มงบประมาณแต่ต้องมีความชัดเจนและเหตุผลความจำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งความเป็นไปได้ทางเทคนิคก่อสร้าง ล่าสุดนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา จัดประชุมพิจารณาเสนอรูปแบบการแก้ไขปัญหาจราจรและเชิญคู่เห็นต่างมาพูดคุย เพื่อแสวงหาจุดร่วมแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 กันยายน ที่บริเวณอาคารพาณิชย์ใต้สะพานหัวทะเล เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายสุวกฤต รังสิโรจน์ พร้อมพวกได้จับกลุ่มพูดคุย เพื่อหารือการเคลื่อนไหวและรวบรวมรายชื่อเสนอต่อจังหวัดนครราชสีมา กรณีได้รับผลกระทบจากสะพานหัวทะเลจากนั้นได้นำป้ายไวนิลซึ่งมีจ้อความ “ พวกเราเดือดร้อนมานานแล้ว ” “ ทุบสะพานอย่างเดียว ฟื้นคืนเศรษฐกิจ ” ไปติดตั้งรอบสะพานดังกล่าว

นายสุวกฤต ฯ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื้อรังนานกว่า 30 ปี สะพานหัวทะเลได้บดบังภูมิทัศน์ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการเดินทางเข้าเมือง หากรื้อถอนสะพานออกไปได้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในละแวกนี้ให้กลับมาคึกคักอย่างแน่นอน นายเจษฎา พรพิมานแมน เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด (ห.จ.ก.) ธนาสติกเกอร์ กล่าวว่า เดิมบริเวณนี้เคยมีความเจริญรุ่งเรือง หลังสะพานเปิดใช้งานต้องประสบปัญหาทุกมิติ ส่งผลให้การค้าขาย ธุรกิจต่างๆทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง พวกเราต้องการถนนราชสีมา-โชคชัย ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 1 เป็นถนนระดับพื้นราบเหมือนเดิมและรื้อถอนสะพานออกไป เพื่อยกระดับรถไฟทางคู่

นายเกษม ตังอนุสรณ์สุข เจ้าของโรงแรมเฮอร์มิเทจโคราช กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กิจการโรงแรมที่พักคึกคักมาก แต่อยู่ได้เพียง 2 ปี มีการสร้างสะพานกีดขวางทางเข้าออกส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวก การจัดกิจกรรมมีจำนวนลงลดเรื่อยๆ เพื่อความเจริญเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตนขอสนับสนุนให้รื้อถอนสะพาน หัวทะเลออกไป

ด้านนายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ตนจะเชิญกลุ่มที่เห็นต่างมาร่วมประชุมย่อย โดยมีวิศวกรการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ส.ส ในพื้นที่มาเป็นคนกลาง โดยเป็นการชี้แจงข้อมูลความเหมาะสมด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่สอดคล้องความต้องการของทุกภาคส่วน ปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างและความเป็นไปได้ในเชิงวิศวกรรม เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกมิติรวมทั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย หากได้ข้อสรุปเป็นทางเดียวกัน ก็จะจัดประชุมใหญ่เชิญทุกภาคส่วนมารับฟังการชี้แจงข้อมูลผลการศึกษาคาดจะมีขึ้นในเร็วๆนี้

นครราชสีมา/เกษม ชนาธินาถ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance