มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ และยารักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยลงพื้นที่บ้านเจริญสุข คุ้มวงษ์โต ชุมชนศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (บ้านคอกควาย,บ้านนาดี,บ้านหนองแห้ว,บ้านกกกอก,บ้านท่าเยี่ยม,บ้านนาแซง และบ้านกกทัน) ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และพายุคาจิกิ ทำให้น้ำหนุนสูง
ขณะที่วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.62 ได้ลงพื้นที่อำเภอพนมไพร อำเภอจังหาร อำเภอโพนทอง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกมลาไสย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เตรียมถุงยังชีพ ประกอบด้วย สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้พี่น้องประชาชนตลอดทั้งสองวัน เกือบ 2,000ชุด ที่ชาว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้มีน้ำใจได้ร่วมกันบริจาค ตั้งแต่วันที่ 2ก.ย.62 เป็นต้นมา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทิ้งกันในยามลำบาก