กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมปราบยาปลอมจับมือสถานทูตสหรัฐฯ ย้ำสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ-ซ้ำเติมผู้ป่วย-ผู้ใช้ยาได้รับอันตรายต่อสุขภาพ-ไร้มนุษยธรรม พร้อมเอาผิดต้นตอขบวนการ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับระจำประเทศไทย เปิดตัวการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการใช้ยาที่ปลอดภัย ภายใต้สโลแกน “Safe Meds, Save Lives” ต่อด้วยการเสวนา เรื่องยาอันตรายและยาปลอม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมศุลกากร และบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายยาทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมในการเสวนา

สำหรับยาเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ และเป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหลายฉบับ โดยในแง่ของทรัพย์สินทางปัญญา ยาปลอมเป็นเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยคนบางกลุ่มฉกฉวยโอกาส แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายยาปลอม ซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้ายาแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยหรือผู้ที่ใช้ยาให้ได้รับความทุกข์ทรมาน ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ หรือเสียชีวิตจากการใช้ยาปลอม โดยไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมและผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม

ทั้งนี้ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าฯ พระราชบัญญัติยาฯ พระราชบัญญัติศุลกากรฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อปราบปราบการกระทำความผิด ควบคู่ไปกับการรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ เพื่อลดอุปสงค์หรือการใช้ยาปลอม โดยเชื่อว่าการใช้ยาปลอมน่าจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

โดยการเปิดตัวการรณรงค์ครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมระยะยาว สำหรับกรมทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมที่จะร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ กรณีการจับกุมยาปลอมเครื่องหมายการค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะต้องส่งตัวแทนมาร่วมในการจับกุมด้วย