ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปิดเผยว่า มทร.อีสาน ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้…สู่บ้าน มทร.อีสาน ครั้งที่ 7 (Open House 2019) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง โดยทั้ง4คณะ และ1วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ แต่ละคณะได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตร โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากผลงานของว่าที่บัณฑิตนักปฏิบัติของ มทร.อีสาน เช่น สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน สถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่ง มทร.อีสาน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ทั้งปวช. ปวส. ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ มีการเปิดรับสมัครโควตารอบ Open House แบบไม่จำกัด ซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์สมัครได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามที่คณะ/สาขาวิชานั้นๆ กำหนดไว้ และยังมีทั้งเกมและกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมงานกว่า 5,300 คน และมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมมากกว่า100 โรงเรียน โดยนักเรียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างสนใจหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ เช่น หลักสูตรระบบราง หลักสูตรโลจิสติกส์ หลักสูตรบัญชี หลักสูตรเคมีประยุกต์ รวมทั้งเกษตร ศิลปกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมต่างๆ ซึ่ง มทร.อีสานมีหลักสูตรครบถ้วนและยังมีห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย