“รมช.มนัญญา” ชวนเที่ยวงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 หนุนเพิ่มช่องทางกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และใช้กลไกสหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนเกษตรกร ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำกับดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตร มีเกษตรกรเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเป็นผู้ผลิตสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีสหกรณ์ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องคุณภาพการผลิต อย่างไรก็ตาม พบว่า หลายแห่งผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี แต่ยังขาดช่องทางในการจำหน่ายและผู้บริโภคยังเข้าไม่ถึงสินค้าของสหกรณ์ โดยสินค้าหลักๆ ของสหกรณ์ที่ตลาดยอมรับเรื่องคุณภาพ เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ นม ไข่ไก่ เนื้อ กาแฟ อาหารแปรรูป ผ้าไหม และงานหัตถกรรม ซึ่งมีแหล่งผลิตสินค้ากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ

กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ 16 จังหวัด โดยจัดระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 และเปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ห้างเซ็นทรัลพระราม 3 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา และกระจายไปอีก 15 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พะเยา พิษณุโลก เชียงราย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ หนองคาย มหาสารคาม มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร กาฬสินธุ์ ราชบุรี และยะลา เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดอุทัยธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของการจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ในเขตภาคกลางตอนบน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2562 ภายในงานจะมีการจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์จากทั้งในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ลพบุรี ชัยนาท พิษณุโลก นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และจังหวัดจากภาคอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ แพร่ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ นนทบุรี พัทลุง กว่า 60 บูธ

“การจัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกชม และซื้อสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง จึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีทั้งผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสหกรณ์ภายในจังหวัดอุทัยธานี เช่น ผักปลอดภัย จากสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ จำกัด เช่น บวบ แตงกวา สับปะรด ถั่วฝักยาว แฟง ฟักทอง และกวางตุ้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้ามาแนะนำให้สหกรณ์แห่งนี้ส่งเสริมสมาชิกปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP และจัดหาตลาดเพื่อกระจายสู่ผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีผักอีกหลายชนิดและสับปะรดจากสหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด ข้าวสาร จากสหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี ผักอินทรีย์ จากกลุ่มผักปลอดภัยเกาะเทโพ ถั่วเหลือฝักสด จากสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ผลิตภัณฑ์จากปลาแรด ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง และอาหารแปรรูปจากกลุ่มอาชีพต่างๆ” นางสาวมนัญญา กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากสหกรณ์จังหวัดใกล้เคียงและภาคอื่นๆ ที่นำมาจำหน่ายภายในงานหลากหลายชนิด เช่น ข้าวสาร ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรรี่ น้ำผลไม้ กุนเชียงปลา ปลาแดดเดียวจากสิงห์บุรี น้ำพริก มะม่วงหิมพานต์ อาหารภาคเหนือ ข้าวหลาม กล้วยตาก ขนมไทย ขนุนทอด ลองกองจากยะลา ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ ซึ่งมาที่นี่งานเดียว จะได้ของกินของใช้ติดมือกลับบ้านครบถ้วน

ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการสอนอาชีพ การทำยาดมสมุนไพรจากส้มซ่า การประดิษฐ์ “เดคูพาจ” เป็นของใช้ต่างๆ การสอนทำขนมสัมปันนี และครองแครงกรอบ รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทองจำหน่ายข้าวสาร ไข่ไก่ ราคาถูก วันละ 2 รอบ ในช่วงเวลา 16.00 น.และ 18.00 น. ของทุกวัน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ที่งาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562” ตั้งแต่วันที่ 7-9 กันยายน 2562 ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี