เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 7 ก.ย.62 ดร.สถิรพร นาคสุข นายอค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ)ยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ลุยโซนเหนือ 2 อำเภอประกอบด้วย อำเภอไทยเจริญ และอำเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนทั้ง 2 อำเภอที่ประสบปัญหาอุทกภัยตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นด่านแรกที่ถูกน้ำท่วมเนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน และห้วยสะแบก แต่น้ำล้นอ่างประกอบน้ำจากจังหวัดมุกดาหารไหลมาสมทบอีกทั้งฝนตกจนน้ำให้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำไหลเข้าถนนจำนวนหลายเส้นทางถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถเดินทางได้นอกจากนั้นยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้

ดร.สถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยโสธร เปิดเผยว่าวันนี้ได้นำถุงยังชีพมาเยียวยาประชาชนในพื้นที่โซนเหนือคือ อำเภอไทยเจริญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากถูกน้ำท่วมและขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้วสามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้แต่ในโซนล่างคือ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย น้ำกำลังท่วมเนื่องจากน้ำได้ไหลจากอำเภอป่าติ้วและอำเภอเมืองยโสธรไปถึงสองอำเภอแล้ว บางหมู่บ้านน้ำท่วมสูงแต่ก็ยังสัญจรได้แต่หากน้ำระบายไม่ทันก็คงจะเหมือนกับอำเภออื่น ในส่วนอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร น้ำยังไปไม่ถึงก็ยังไม่ท่วมเพราะตอนนี้มวลน้ำอยู่ที่อำเภอมหาชนะชัยดังนั้นหากน้ำไหลไปถึงก็คงจะท่วมเหมือนกันแต่โชคดีฝนไม่ตกจึงมีแต่น้ำที่ตกค้างไหลไปเท่านั้นและก็จะเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากนี้ต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย