กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยไปรษณีย์ไทย ลำเลียงถุงยังชีพ มาถึงพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

วันนี้(7 ก.ย.62) ณ ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเขมราฐ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES) มอบหมายให้ ไปรษณีย์ไทย ลำเลียงถุงยังชีพ มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชายแดนไทยลาวริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านอำเภอเขมราฐ อำเภอนาตาล อำเภอโพธิ์ไทรและอำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ จำนวน 2053 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยมีนายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ นายประสิทธิ์ สินทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 10 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ นายนฤชิต ผ่าโผน สจ.อบ.เขต 2 อ.เขมราฐและ นางรัสรินทร์ โควสุรัตน์ ประธานหอการค้าเขมราฐ ภาครัฐและเอกชน ร่วมรับถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไป