เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 ที่ผ่านมา ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริส่วนจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ปลัด หัวหน้ากอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร กว่า 40 คน พร้อมถุงยังชีพอีก 1 รถบรรทุก 6 ล้อ ลงพื้นที่ บ้านแจ้งน้อย และบ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ และบ้านม่วงอ่อน บ้านโนนจำปา ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตอุทกภัยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงเป็นเวลาหลายวันและไม่สามารถเดินทางออกจากหมู่บ้านได้สร้างความทุกข์และความลำบากให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

ดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ประชาชนจังหวัดยโสธรประสบปัญหาน้ำท่วมมานานหลายวันทาง อบจ.ยโสธร ก็ได้ออกช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดซึ่งในช่วงแรกได้เข้าดูแลเรื่องขนย้ายสิ่งของและเรื่องการสัญจรเพราะน้ำมาเร็วมากทำให้ประชาชนตั้งตัวไม่ทันจึงลำบากในการขนย้ายสิ่งของมาไว้ที่สูงหลังจากนั้นได้ให้ สจ.ในพื้นที่เขตน้ำท่วมได้ประสานกับ อบต.และเทศบาลตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านสำรวจครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเราจะได้ดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครั้งนี้เราได้นำเจ้าหน้าที่ อบจ.ทุกกองกว่า 40 คน พร้อมถุงยังชีพ ลงพื้นที่บ้านแจ้งน้อย บ้านท่าเยี่ยม ตำบลค้อเหนือ บ้านม่วงอ่อน บ้านโนนจำปา ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร เพื่อให้กำลังและสอบถามความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนั้นหลังน้ำลดได้ให้ นายก อบต.นายกเทศมนตรี สำรวจถนนที่เกิดการชำรุดเสียหายเพื่อจะดำเนินการซ่อมแซมหลังน้ำลด ในส่วนของการฟื้นฟูหรือการทำอาชีพเสริมนั้นก็จะดำเนินการตามความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งเพื่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่งหลังจากเข้าสู่สภาวปกติ

กองทุนประกันวินาศภัย