อีกหนึ่งความสามารถของนักศึกษาอาชีวะไทย ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว ที่ไม่เพียงเป็นทีมธุรกิจดีเด่น แต่ยังกลายเป็นธุรกิจที่สอดรับกับยุคสมัย รีไซเคิล มีรางวัลการันตี และได้รับการตอบรับจากตลาดรองเท้าเป็นอย่างดี

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนอาชีวศึกษาค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผนวกกับความรู้ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจและมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ทุกแห่ง

ยกตัวอย่าง ธุรกิจ “ผลิตและจำหน่ายพื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน” ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ซึ่งผ่านการคัดเลือกเป็นทีมธุรกิจธุรกิจดีเด่น 20 ทีมสุดท้ายในโครงการของสอศ.ที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จัดแสดงแผนธุรกิจในเดือนพ.ย.62 และได้ผ่านการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค 4 ดาวอีกด้วย

น.ส.ทิพย์สวรรค์ สุริหะ นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เล่าว่า ทุเรียนศรีสะเกษ เป็นที่รู้จักกันดีว่าปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟ ทำให้มีคุณภาพพิเศษ คือ เนื้อละเอียด ไส้แห้ง เม็ดน้อย และกลิ่นไม่แรงเหมือนทุเรียนอื่น ๆ เป็นที่นิยม เกษตรกรจึงหันมาปลุกทุเรียนกันมากขึ้น และชาวบ้านก็นำทุเรียนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ทำให้มีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก

ประกอบกับตนและเพื่อนๆ อยากช่วยเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหายางพาราราคาตกต่ำ จึงศึกษาคิดค้นผลิตพื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยางCompoundในการพัฒนาสูตรยางพื้นรองเท้าให้มีคุณภาพดี และมีคุณสมบัติพิเศษคือ นุ่ม น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย แข็งแรง คงทน ไม่อุ้มน้ำ และมีราคาถูกกว่าในท้องตลาดซึ่งเริ่มต้นขายคู่ละ 40 บาทขณะที่ท้องตลาดขายกันคู่ละ 60-75บาท ทำให้ช่วยผู้ประกอบการผลิตรองเท้า ลดต้นทุนการผลิตไปได้เป็นจำนวนมาก

พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.131-2523 และ มอก.749-2531ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติทางกายภาพของยางพื้นรองเท้าที่มีส่วนผสมระหว่างเส้นใยเปลือกทุเรียนกับยางคอมพาวด์ (Compound) และได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงงานวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2561 อีกด้วย

น.ส.ทิพย์สวรรค์เล่าว่า ในช่วงทดสอบตลาด มีวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตรองเท้าแฮนด์เมดเพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ สนใจพื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน โดยสั่งซื้อเป็นประจำต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1,500 คู่ สร้างยอดขายได้กว่า 60,000

บาทต่อเดือน จากเดิมที่ผู้ประกอบการรายนี้สั่งพื้นรองเท้าจากจีนซึ่งพื้นไม่ค่อยคงทนแข็งแรง และมีต้นทุนขนส่งที่สูงมาก

เมื่อมาสั่งพื้นรองเท้าจากใยเปลือกทุเรียน ทำให้ลดต้นทุนการผลิต ได้พื้นรองเท้าที่คงทนแข็งแรง และรูปทรงพื้นรองเท้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า ทำให้ปัจจุบัน พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียน มียอดขายเป็นจำนวนนมาก ซึ่งตนและเพื่อนๆในทีมธุรกิจกำลังเตรียมแผนเพิ่มการผลิตให้ทันต่อยอดสั่งซื้อที่มีประจำอย่างต่อเนื่อง

“พื้นรองเท้าจากเปลือกใยทุเรียนสามารถสั่งทำได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยพื้นรองเท้าแตะขายในราคาคู่ละ40 บาท และพื้นรองเท้าผ้าใบ หรือ พื้นรองเท้าคัตชู คู่ละ 60 บาท หากสั่งเป็นจำนวนมาก 500 คู่ขึ้นไป มีส่วนลดเริ่มต้นให้ 5%

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นรองเท้าทำมือ (Hand made) สำเร็จรูปด้วย ขายคู่ละ 250 บาท โดยสินค้าทุกประเภทมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ คิดค่าบริการจัดส่งตามน้ำหนัก (เริ่มต้นที่ 50 บาท) สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่โทร.086-168-4885 หรือเฟสบุ๊คที่เพจ S-durian Shell-fiber หรือไลน์ไอดี : boonnada2010 หรือที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาเทคนิคศรีสะเกษ”