ตามทุนแลกเปลี่ยน 1 ปี จากที่ได้เซ็นร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่หูหนาน

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมณาจารย์ นำทีมนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง(โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU รุ่น 1 ชั้นปี 2 จำนวน 11 คน เข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี เพื่อรับโอวาทก่อนออกเดินทางเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนยัง Hunan Vocational College of Railway Technology (HVCRT) มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี

สำหรับการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนยัง Hunan ของนศ.วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุมในครั้งนี้ เกิดจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำความร่วมมือกับ Hunan Vocational College of Railway Technology และ Hunan Railway and Aviation Education Development Group มณฑลหูหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งวิทยาลัยการขนส่งระบบรางอาเซียน (ASEAN Railway College) เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นเลิศด้านการราง เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมจริงทั้งไทยและอาเซียน ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติไทยในเรื่องระบบราง และยุทธศาสตร์ชาติจีนเรื่อง One Belt One Road

ทั้งนี้ การที่ม.ศรีปทุมเลือกพันธมิตรประเทศจีน เนื่องจากเป็นประเทศใหญ่ มีระบบรางที่เชื่อมโยงแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน และมีเทคโนโลยีด้านระบบรางในระดับแนวหน้าของโลก โดยเฉพาะ Hunan Vocational College of Railway Technology และ Hunan Railway and Aviation Education Development Group ถือเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นเลิศด้านระบบการรางในประเทศจีน และผลิตบุคลากรป้อนระบบรางในประเทศยุโรปและแอฟริกา ซึ่งเป็นระบบรางใหญ่ที่สุดด้วย ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน