ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: เนรมิตภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ชาวไทยได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ชิ้นงานอันน่าทึ่งของหุ่นทหารดินเผา รถม้าสำริดจำลอง ฯ มหาอาณาจักรสุสานจิ๋นซี

นำภาพนิทรรศการกองทัพทหารดินเผาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี อันลือชื่อของแผ่นดินจีน และมรดกโลก ให้ชมพลางๆ ก่อนที่จะได้ชมของจริงในสถานที่จัดแสดงสัปดาห์หน้า
ครั้งแรกของนิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” (Qin Shi Huang: The First Emperor of Chin and Terracotta Warriors) ที่รัฐบาลจีนได้อนุญาตให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 25 ประเทศของโลก นำโบราณวัตถุอายุมากถึง 2,200 ปี ที่ขุดพบในสุสานจิ๋นซี อาทิ หุ่นทหารดินเผา รถม้าจำลอง สิ่งของเครื่องใช้มีค่าสำหรับจักรพรรดิ ภาชนะสำริด ฯ นำมาจัดแสดง 133 ชิ้น โดยมีโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมจำนวน 17 รายการ

นิทรรศการในโอกาสพิเศษนี้ ภายใต้ความร่วมมือของสองประเทศ รัฐบาลจีนโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย สำนักงานบริหารมรดกวัฒนธรรมส่านซี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี และพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี รัฐบาลไทยโดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

เนรมิตภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ชาวไทยได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของจิ๋นซีฮ่องเต้ ชิ้นงานอันน่าทึ่งที่พบในมหาอาณาจักรสุสาน ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพลินไปกับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมของจีนโลกยุคโบราณ ของแต่ละโซนนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

โซนแรก พัฒนาการก่อนการรวมชาติ ยุคราชวงศ์โจวตะวันออก นำเสนอพัฒนาการการสั่งสมทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ทำให้แคว้นฉินกลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งและสามารถผนวกแคว้นต่างๆ เป็นอาณาจักรเดียวกัน โดยจัดแสดงทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะสำริด อาวุธ และเงินตรา

โซนสอง จิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของจีน ผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์ จัดแสดงความสำเร็จในการรวมรัฐทั้ง 7 ให้เป็นอาณาจักรหรือจักรวรรดิหนึ่งเดียว มีการทำการเชื่อมต่อแนวกำแพงดินอัดของแคว้นต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรูจนกลายเป็นกำแพงเมืองจีนที่มีความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทั้งส่งผลให้ประเทศจีนในปัจจุบันเป็นแหล่งอารยธรรมอันน่าอัศจรรย์ของโลก

โซนสาม ไฮไลต์ สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ มหาอาณาจักรใต้พิภพ แสดงเรื่องราวจิ๋นซีฮ่องเต้สร้างสุสานเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา ได้รับการบันทึกไว้โดย “ซือหม่าเฉียน” อาลักษณ์สมัยราชวงศ์ฮั่น พรรณนารายละเอียดอันน่าทึ่งของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปริศนานี้ถูกเผยเมื่อมีการค้นพบหุ่นทหารดินเผาครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2517 นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20
มหาอาณาจักรสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมเตร แผนผังของสุสานคือการจำลองนครเสียนหยางเมืองหลวงแห่งสุดท้ายในสมัยราชวงศ์ฉิน ใช้แรงงานก่อสร้างกว่า 7 แสนคน นับเป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ โดยยูเนสโกได้ประกาศให้สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี 2530
ในส่วนของโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดง อาทิ หุ่นดินเผาทหารแม่ทัพ แม่ทัพสวมชุดเกราะ พลธนูสวมชุดเกราะนั่งชันเข่า นักรบสวมชุดเกราะ และรถม้าจำลอง 1 ชุด สมัยราชวงศ์ฉิน พุทธศักราช 322-337

โซนสี่ สืบสานความรุ่งโรจน์: ยุคราชวงศ์ฮั่น แสดงถึงการต่อยอดความรู้มรดกทางวัฒนธรรมจากราชวงศ์ฉิน อันได้แก่ความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สังคม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนด้านเศรษฐกิจการค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนโบราณกับชาวต่างชาติบนเส้นทางสายแพรไหม นับเป็นมรดกล้ำค่าที่ต่อและสืบทอดสู่ราชวงศ์ฮั่นได้อย่างสมบูรณ์ จนได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมและอารยธรรมจีนโบราณอย่างแท้จริง

นิทรรศการพิเศษ “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” (Qin Shi Huang: The First Emperor of Chin and Terracotta Warriors)เปิดในวันที่ 15 กันยายน โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
ไม่อยากให้ชาวไทยพลาดชม ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปชมถึงสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี นครซีอานประเทศจีน


หุ่นทหารดินเผาพลธนู


รถม้าสำริดจำลอง


เครื่องประดับรูปเสือทองคำ


เหอ ใช้ใส่ของเหลว (สำริด)

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน