นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีความพิเศษยิ่งกว่าที่ไหนๆ ไม่ใช่เพราะแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี แต่เป็นเพราะความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ

นายลีกล่าวในส่วนหนึ่งของการบันทึกเทป เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ ที่จะเข้าสู่การครบรอบปีที่ 51 ในวันอังคารนี้ว่า เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกๆ คนที่จะเผชิญหน้า และเอาชนะความท้าทายต่างๆ ร่วมกัน เพื่อที่จำหนดว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ และบรรดาลูกหลานของเราจะมีอนาคตที่สดใสหรือไม่ โดยความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาที่มีในคนประเทศนี้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีจะไม่สามารถเป็นอื่นไปได้ในฐานะความเป็นหนึ่งเดียวกัน

นายกสิงคโปร์ กล่าวต่อว่า ตนไม่เคยลืมว่าเป็นเรื่องที่ยากแค่ไหน และความสามัคคีนี้มีค่าแค่ไหน ซึ่งนี่คือความกล้าหาญ และการทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้สิ่งนี้มั่นคง ซึ่งด้ได้กลายเป็นสิ่งพิเศษที่ทำให้ประเทศนี้ยืนหยัดอยู่ในเวทีโลกทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสนี้ นายลียังได้พูดถึงความท้าทายหลักๆ 3 เรื่องที่สิงคโปร์เผชิญหน้าอยู่ โดยได้แก่ การก่อการร้าย เศรษฐกิจ และรักษาไว้ซึ่งประเทศที่มีการเมืองสะอาด และสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่เผชิญหน้ากับความท้าทายเดียวกันนี้ และได้ตกลงไปอยู่กับความวุ่นวายจนทำให้สังคมแตกแยก และประชาชนไม่พอใจ แต่สำหรับ ชาวสิงคโปร์แล้ว เชื่อว่า จะไม่ดำเนินรอยตามประเทศเหล่านั้น แม้จะไม่ได้มีทรัพยากรมากเท่า หรือมีอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งเท่า เพราะชาวสิงคโปร์ตระหนักในภัยคุกคามเหล่านั้นดี และได้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการสร้างการเมืองที่เข้มแข็ง และสร้างสรรค์