รมช.มนัญญา เร่งช่วยเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ประสบภัยพิบัติ “โพดุล” สั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมวงเงินจากกองทุน กพส. 315 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี ฟื้นฟูอาชีพสมาชิก จ่อคุย ธกส.พักชำระหนี้เกษตรกร 2 ปี

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และให้กำลังใจเกษตรกรและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมนำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มไปมอบให้เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น ณ ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อบต.บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เบื้องต้นมีสหกรณ์การเกษตรโนนศิลา จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านเเฮด จำกัดและสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ที่ส่งข้อมูลขอความช่วยเหลือ เนื่องจากมีสมาชิก 2,620 ราย ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ไร่นาและเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 แห่งเสียหายประมาณ 11,895 ไร่

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงหนือ ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จึงได้สั่งการให้นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในส่วนของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งมาตรการช่วยเหลือจะเน้นดูแลเรื่องหนี้สินและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลทำให้ขาดรายได้ที่จะส่งชำระหนี้คืนสหกรณ์ ดังนั้น จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอวงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกในพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์( กพส.) จำนวน 315 ล้านบาท เป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมและนำไปให้สมาชิกของแต่ละสหกรณ์กู้ปลอดดอกเบี้ยเช่นกันเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังเกิดภัยพิบัติจากพายุโพดุล และยังได้ขยายเวลาชำระหนี้ให้สหกรณ์ ที่กู้เงิน กพส. ก่อนหน้านี้ออกไปอีก 1 ปี กรณีที่สหกรณ์นั้นมีเหตุที่จะแสดงได้ว่าได้รับผลกระทบจากพายุ จนไม่สามารถชำระหนี้ได้

“โดยจะเร่งสำรวจตัวเลขยอดหนี้ จำนวนเกษตรกรสมาชิกที่ประสบภัยโดยเร็ว ซึ่งก่อนจะนำมาตรการบรรเทาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยเข้าสู่ ครม.พิจารณา ตนจะหารือกับธกส.วันจันทร์ที่9ก.ย.นี้ ในการช่วยเรื่องปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ย ขยายเวลา พักชำระหนี้”อธิบดีกรมส่างเสริมสหกรณ์ กล่าว

ในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สรุปความเสียหายจากพายุโซนร้อน "โพดุล" ในพื้นที่ 20 จังหวัด แบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ อุดรธานี นครพนม ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ อุบลราชธานี นครราชสีมา ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก มีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบ 232 แห่ง แบ่งเป็น155สหกรณ์ 77 กลุ่มเกษตรกร รวมสมาชิก 67,254 ราย พื้นที่ได้รับความเสียหาย 791,547 ไร่ จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกษตรกร ต้องการให้พักชำระหนี้หรือขยายเวลาการชำระหนี้ออกไป 1-2 ปี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน