เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ได้มอบโล่รางวัลการจัดอันดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกทม.ให้แก่หน่วยงานที่มีผลคะแนนสูงสุด 99 จาก 100 คะแนน 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตลาดกระบัง

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการปลัดกทม. ได้กำหนดเกณฑ์ให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นำเข้าข้อมูล 20 ข้อ 100 คะแนน หากนำเข้าข้อมูลครบทุกข้อตามเกณฑ์ฯ จะได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการตรวจประเมินการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงาน 72 ศูนย์ข้อมูลฯ มีหน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 99 คะแนน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตลาดกระบัง จึงมอบโล่รางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้เกิดความภาคภูมิใจแก่หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐ

กองทุนประกันวินาศภัย