เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ย. ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารกาญจนาภิเษก เทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายก ทน.นม. พร้อมพันเอกสุรัตน์ ประเสริฐสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ผู้แทนจากโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา และผู้นำชุมชนร่วมทำพิธีส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย 60 เตียง รถเข็น 30 คัน เครื่องดูดเสมหะ 20 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร 20 เครื่อง ที่ฝึกเดินสี่ขา 30 อัน ไม้เท้าสามขา 30 อัน ให้แก่ญาติผู้ป่วยในกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข

นายสุรวุฒิ ฯ นายก ทน. ฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 69 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซึ่งเป็นแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตรของ ทน. ฯ มีผู้สูงอายุจำนวน 22,305 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 บางส่วนอยู่ในสภาวะพึ่งพิงเกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายและโรคภัยไข้เจ็บเป็นสาเหตุให้เกิดความพิการ เช่นโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke) ส่งผลให้อัมพฤกษ์หรืออัมพาตรวมทั้งการประสบอุบัติเหตุ ทน. ฯ จึงได้ดำเนินการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพึ่งพิงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2560 โดยจัดทีมหมอครอบครัวและผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เพื่อให้การฟืนฟูร่างกายและสร้างเสริมสุขภาพ ล่าสุดพบยังผู้ป่วยอีกจำนวนมากต้องการดูแลและฟื้นฟูสภาพที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการชาดอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือ เคลื่อนย้ายและการดำรงชีพประจำวัน เช่นเตียง ที่นอนลมป้องกันแผลกดดับ รถเข็นชนิดนั่ง เครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องดูดเสมหะ รวมทั้งการส่งกลับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อดูแลต่อเนื่องในระดับปฐมภูมิ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์การแพทย์เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ทน. ฯ ได้กำหนดนโยบายดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นรูปธรรม จึงจัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างสุขภาพประจำปี 2562 โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน. ฯ และเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ทน. ฯ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่บ้านและสามารถดูแลรักษาอาการป่วยเบื้องต้นได้เอง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน