เวที Hongkong Mathematical Olympiad 2019 : HKIMO 2019 ผลงานยอดเยี่ยม รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับป.1 เหรียญทอง ระดับชั้นป.2 และเหรียญทองแดง ระดับชั้นปฐมฤกษ์ พร้อมได้สิทธิ์เข้าชิงเวทีระดับโลกที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้ นายสุเทพ เปียกบุตร ผอ.โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เปิดเผยว่า ในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติฮ่องกง ปี2019 รอบ Final (Hongkong Mathematical Olympiad 2019 : HKIMO 2019) ซึ่งจัดแข่งขัน ณ โรงเรียน Ling TO คาทอลิค เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้ ปรากฏว่า ด.ช.ฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ นักเรียน โรงเรียนนานาชาติกระบี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เด็กชายธัญ ทองหนูน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงบุริศรา ทวีวชิรา นักเรียนนานาชาติกระบี่ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นปฐมวัย โดยได้เข้ารับรางวัลที่ Asia world Expo เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 1 ก.ย.62 ท่ามกลางผู้เข้าสอบจากหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยูเครน ไต้หวัน ฯลฯ โดยใช้ข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทั้งนี้ นักเรียนจาก 2 ใน 3 คนคือ ด.ช.ฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ และด.ช.ธัญ ทองหนูน ได้สิทธิไปแข่งขันระดับโลก World International Mathematical Olympiad Final 2019 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค.62 สำหรับนักเรียนทั้ง 3 คน ของจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วม รายการแข่งขัน Hong Kong International Mathematical Olympiad ที่โรงเรียนสิงคโปร์แมท จังหวัดกระบี่ และยังมีนักเรียนจากภูมิภาคอื่น ๆ เข้าแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติตามศูนย์การเรียนอื่น ๆ ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น และกทม. ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ได้รับรางวัลในรอบคัดเลือก (Heat Round) จึงได้รับคัดเลือกไปแข่งขันรอบสุดท้าย (Final Round) ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และหากได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้สิทธิไปแข่งขันระดับโลก World International Mathematical Olympiad Final 2019 ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค.62 ต่อไป