สร้างค่านิยมใหม่ ทั้งวันถ่ายภาพหมู่ ฝึกซ้อม และวันรับปริญญา แนะมอบของขวัญสร้างสรรค์ ประหยัด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ “Chula Zero Waste”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้ง

กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561ในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ต.ค.62 ณ หอประชุมจุฬาฯ วันฝึกซ้อมบัณฑิต ระหว่างวันที่ 7 – 30 ก.ย.562 วันถ่ายภาพหมู่ ระหว่างวันที่ 7 – 28 ก.ย.62 (เสาร์ – อาทิตย์)

ทั้งนี้ ในการแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันดังกล่าว จุฬาฯขอความร่วมมือลดของขวัญฟุ่มเฟือย ลูกโป่ง พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เนื่องจากลูกโป่งและริบบิ้นส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก ส่วนกากเพชรที่ประดับในลูกโป่งคือไมโครพลาสติก ทำให้ลูกโป่งที่ลอยขึ้นฟ้าหรือถูกทิ้งไม่ถูกที่ ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ทุกคนสามารถแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยการมอบของขวัญที่สร้างสรรค์ ประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองโครงการ “Chula Zero Waste”

นอกจากนี้ โปรดหลีกเลี่ยงการจราจรในวันพระราชทานปริญญาบัตร 3 – 4 ต.ค.62 โดยจุฬาฯ จะปิดจราจรฝั่งหอประชุมจุฬาฯ และปิดประตูรถยนต์ทุกประตู ยกเว้นประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และประตูคณะรัฐศาสตร์ โดยอนุญาตเฉพาะรถที่มีตราบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานผ่านเท่านั้น ส่วนประตูทางเท้าเปิดตามปกติทุกประตู ทั้งนี้ จะมีรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) ให้บริการฟรีในวันพระราชทานปริญญาบัตร เวลา 06.00 – 20.00 น. และวันถ่ายภาพหมู่ เวลา 07.00 – 19.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th