วันที่ 3 ก.ย. เวลา 16.30น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 100วันพระราชทานศพพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะตุลาการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สมาชิกครอบครัวติณสูลานนท์ ฯลฯ เฝ้าละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ

เมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งทรงธรรม เสด็จขึ้นขึ้นทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ วางที่หน้าโกศศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล ถวายอดิเรก จากนั้น เจ้าพนักงานนิมนต์ พระธรรมเจดีย์ วัดทองนพคุณ ขึ้นธรรมมาสน์ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ 4รูปสวดธรรมคาถา

จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นบังสุกุล ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ทรงสดัปพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 1จบแล้ว จึงเสด็จกลับ

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานอัญเชิญพวงมาลาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พวงมาลาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วางที่หน้าโกศศพ