วันที่ 3 ก.ย.62 เวลา 06.30 น. ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้านหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นชมอารยธรรมสองฝั่งโขงเมืองพญานาคและโครงการปั่นการกุศลเพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา” โดยมีนายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ร่วมรับ – มอบเงินสนับสนุนโครงการฯ โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธี

นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ในนามคณะกรรมการโครงการ “ปั่นการกุศล ปั่นชมอารยธรรมสองฝั่งโขงเมืองพญานาคและ เพื่อโรงพยาบาลศูนย์ยะลา” กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรองรับการขยายการให้บริการกับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้, เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดภาวะโลกร้อน สร้างกระแสให้สังคมรู้จักการให้และการทำความดีต่อผู้อื่น
สำหรับเส้นทางการปั่น เริ่มต้นจากจังหวัดหนองคายไปสิ้นสุดที่จังหวัดยะลา ในช่วงระหว่างวันที่ 3 กันยายน ถึง 6 ตุลาคม 2562 ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร โดยมีทีมนักปั่นจากจังหวัดหนองคายและทีมปั่นปันบุญร่วมกับโรงพยาบาลยะลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน.

กองทุนประกันวินาศภัย