กระทรวงป้องกันสิ่งแวดล้อมของจีนเปิดเผยว่า รัฐบาลมีแผนที่จะใช้งบประมาณ 4.3 แสนล้านหยวน หรือ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านโครงการต่างๆ ราว 4.8 พันโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำทั้งน้ำเพื่อการบริโภคสำหรับประชาชน และการบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง หลังจากที่ผ่านมา มีรายงานว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับผลกระทบจากสารเคมี และการปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด ทำให้เกือบ 2 ใน ของน้ำใต้ดินที่มีอยู่ ไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การสัมผัสโดยมนุษย์